คำขวัญของอำเภอนาหว้า

พระธาตุประสิทธิ์ค่าล้ำ ลำน้ำอูนใส ผ้าไหมชั้นดี ผ้ามัดหมี่สวย คนรวยน้ำใจ แคนใช้ไพเราะ ถิ่นเหมาะคนซื่อ นี่คือนาหว้า

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
ตำบลท่าเรือ  อำเภอท่าเรือ  จังหวัดนครพนม


สำนักงาน อบต.ท่าเรือ


รถใช้ราชการของ  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo0000000

ประมวลภาพทั่วไปในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือถนนไปอำเภอนาหว้า
เลี้ยวขวา ที่สี่แยกนี้เพื่อจะไปตำบลท่าเรือ


ที่หัวมุมถนน จะสังเกตุ " แคน ยักษ์ " 
ซุ้มประตูต้อนรับแขกผู้มาเยือน ตำบลท่าเรือ 


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเรือ


มีแหล่งผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมือง เช่น พิณ แคน โหวต อยู่หลายเจ้า


โฮมสเตย์ ก็มีนับ 10 แห่ง ณ ตำบลท่าเรือ ใหม่และสะอาด
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
ตำบลท่าเรือ  อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม
1 ความคิดเห็น:

  1. เทศบาลตำบลพังโคน
    http://tessaban-phangkhon.blogspot.com/
    *ฝากเว็บไซต์เทศบาลตำบลพังโคนด้วยนะครับ*

    ตอบลบ