คำขวัญของอำเภอนาหว้า

พระธาตุประสิทธิ์ค่าล้ำ ลำน้ำอูนใส ผ้าไหมชั้นดี ผ้ามัดหมี่สวย คนรวยน้ำใจ แคนใช้ไพเราะ ถิ่นเหมาะคนซื่อ นี่คือนาหว้า

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เทศบาลตำบลนาหว้าเทศบาลตำบลนาหว้า
เลขที่ 55 / 1 หมู่ 8  ถนน นาหว้า - ดอนเชียงบาน
ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม  48180
สำนักงานเทศบาลตำบลนาหว้า
อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม
โถงทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาหว้า
มุมมองถนน  จากสำนักงานเทศบาลตำบลนาหว้า
สำนักงานเทศบาลตำบลนาหว้า
อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม


oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ประมวลภาพทั่วไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลนาหว้า

ร้านค้า รายใหญ่บนถนน นาหว้า - ดอนเชียงบาน
สำนักงานสาธารณสุข  อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม


โรงเรียนบ้านนาหว้า


ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดธาตุประสิทธิ์


ทางไปวัดธาตุประสิทธิ์วัดธาตุประสิทธิ์
อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม

ศูนย์หัตถกรรมวัดธาตุประสิทธิ์


พระธาตุประสิทธิ์
วัดธาตุประสิทธิ์
สามแยกสำคัญ ในเขตเทศบาลตำบลนาหว้า


ทางเข้า ตลาดสดเทศบาลนาหว้า
ร้านค้าในบริเวณตลาดสดเทศบาลนาหว้าตลาดสดเทศบาลนาหว้า
ตลาดสดเทศบาลนาหว้า
โรงพยาบาลนาหว้า
อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม


ทางเข้าของผู้ป่วยนอก
แผนกฉุกเฉิน


สามแยกสำคัญของเทศบาลตำบลนาหว้า


ที่ว่าการอำเภอนาหว้า

เขตเทศบาลตำบลนาหว้า
อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม
1 ความคิดเห็น: