คำขวัญของอำเภอนาหว้า

พระธาตุประสิทธิ์ค่าล้ำ ลำน้ำอูนใส ผ้าไหมชั้นดี ผ้ามัดหมี่สวย คนรวยน้ำใจ แคนใช้ไพเราะ ถิ่นเหมาะคนซื่อ นี่คือนาหว้า

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา


องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา
เลขที่ 229  หมู่ 2  ตำบลเหล่าพัฒนา  อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม 48180
โทร .  042 - 063016  ,  แฟกซ์  042 - 063016


ตำบลเหล่าพัฒนา เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอนาเหว้า ประกอบด้วยหมู่บ้าน 12 หมู่บ้านคือ
 หมู่ 1 บ้านดอนศาลา หมู่ 2 บ้านดอนปอ หมู่ 3 บ้านนาน้อย หมู่ 4 บ้านนาน้อย 
หมู่ 5 บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ 6 บ้านหนองดุด หมู่ 7 บ้านดอนปอ หมู่ 8 บ้านหนองดุด
 หมู่ 9 บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ 10 บ้านท่าคำไฮ หมู่ที่ 11 บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 12 บ้านนาน้อย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา
ตำบลเหล่าพัฒนา  อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม  48150


องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา
ตำบลเหล่าพัฒนา  อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม


ooooooooooooooooooooooooooooooo


ประมวลภาพในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาสี่แยก บ้านข่า ศรีสงคราม -  บ้านเหล่าพัฒนา  นาหว้า
ทางหลวงชนบทหมายเลข นพ. 4007
ระหว่าง บ้านข่า  อำเภอศรีสงคราม และ บ้านเหล่าพัฒนา  อำเภอนาหว้า


หมู่บ้านรางวัลพระราชทาน
บ้านเหล่าพัฒนา  หมู่ 5 , 9  ตำบลเหล่าพัฒนา  อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม
"  บ้านเหล่าพัฒนา  ยินดีต้อนรับ  "


โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา
ตำบลเหล่าพัฒนา  อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม


โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา
ร้านค้าที่หน้า วัดสว่างอารมณ์


ซอยข้างวัดสว่างอารมณ์


ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านเหล่าพัฒนา
บ้านเลขที่ 130  หมู่ 9 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม
ร้านค้าที่ตั้งอยู่ข้าง วัดสว่างอารมณ์  ดูเหมือนจะเล็กๆ
แต่มีสินค้าค่อนข้างจะครบถ้วนทุกอย่าง  ตามแบบของร้านสะดวกซื้อ


ร้านค้าแบบ " สะดวกซื้อ " ที่ใหญ่แห่งหนึ่ง ของตำบลเหล่าพัฒนา


วัดสว่างอารมณ์
 เลขที่ 87   หมู่ที่  1 บ้านดอนศาลา  ตำบลบ้านเหล่าพัฒนา   อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม
พระอุโบสถ  วัดสว่างอารมณ์


หอพระ  วัดสว่างอารมณ์


ศาลาการเปรียญ  วัดสว่างอารมณ์


มีที่แสดงงาน " โอทอป " ของกลุ่มอาชีพในตำบลเหล่าพัฒนา


ที่ทำการของกลุ่มอาชีพในตำบลเหล่าพัฒนา
กลุ่มหัตถกรรมจากกกเหล่าพัฒนา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเหล่าพัฒนา


กรรมการ กลุ่มหัตถกรรมจากกกเหล่าพัฒนา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเหล่าพัฒนา


สี่แยกวงเวียนวัดสว่างอารมณ์  อยู่ใจกลางหมู่บ้าน
ตำบลเหล่าพัฒนา  อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม


ชุมชนใกล้ สี่แยกวงเวียน วัดสว่างอารมณ์


ถนนสายสำคัญ ในตำบลเหล่าพัฒนา ที่จะมุ่งไป ที่ทำการ อบต. เหล่าพัฒนา
ทางตรงไป ตำบลบ้านเสียว  อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม


ท่านมาเราดีใจ   ท่านจากไปเราคิดถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา  
ตำบลเหล่าพัฒนา  อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น