คำขวัญของอำเภอนาหว้า

พระธาตุประสิทธิ์ค่าล้ำ ลำน้ำอูนใส ผ้าไหมชั้นดี ผ้ามัดหมี่สวย คนรวยน้ำใจ แคนใช้ไพเราะ ถิ่นเหมาะคนซื่อ นี่คือนาหว้า

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลนางัวองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
ตั้งบนทางหลวงชนบทหมายเลข 2436 สายนาหว้า - เชียงเครือ
เลขที่ 151 หมู่ 5 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
โทร. 042 - 551041องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อ.นาหว่า จ.นครพนม

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
ตั้งบนทางหลวงชนบทหมายเลข 2436 สายนาหว้า - เชียงเครือ
เลขที่ 151 หมู่ 5 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
โทร. 042 - 551041องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
ตั้งบนทางหลวงชนบทหมายเลข 2436 สายนาหว้า - เชียงเครือ
เลขที่ 151 หมู่ 5 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
โทร. 042 - 551041


oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo


ประมวลภาพในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางัวพระธาตุศรีเงินคำ  พระเจ้าองค์ล้าน
วัดโพธิ์ชัยนางัว 
บนทางหลวงชนบทหมายเลข 2436 สายนาหว้า - เชียงเครือ 
ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  48180วัดโพธิ์ชัยนางัว 
บนทางหลวงชนบทหมายเลข 2436 สายนาหว้า - เชียงเครือ 
ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  48180
พระธาตุศรีเงินคำ พระเจ้าองค์ล้าน


พระธาตุศรีเงินคำ พระเจ้าองค์ล้าน
บันทึกใน วันที่ 28 มีนาคม  2557


  พระธาตุศรีเงินคำ  พระเจ้าองค์ล้าน
วัดโพธิ์ชัยนางัว 
บนทางหลวงชนบทหมายเลข 2436 สายนาหว้า - เชียงเครือ 
ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  48180


1 ความคิดเห็น:

  1. เทศบาลตำบลพังโคน
    http://tessaban-phangkhon.blogspot.com/
    *ฝากเว็บไซต์เทศบาลตำบลพังโคนด้วยนะครับ*

    ตอบลบ